Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Bể

Ngày 25/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh do đ/c Đoàn Văn Hương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Bể./.

 

Ảnh:

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc cho thấy: Từ đầu năm đến nay, thông qua các hội nghị, tập huấn, các buổi truyền thông, phiên toà xét xử, hoà giải ở cơ sở, sinh hoạt câu lạc bộ… đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn huyện Ba Bể đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân ở cơ sở. Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL, mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2014, huyện Ba Bể đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 543 buổi cho hơn 23.693 lượt người thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt “ngày pháp luật” và các phương tiện thông tin đại chúng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một một số ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL chưa thường xuyên, kịp thời; nội dung tuyên truyền chưa sâu sát với từng đối tượng, địa bàn, hình thức PBGDPL chưa thật sự phong phú, đa dạng, phù hợp; tình hình hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật sinh hoạt chưa thường xuyên, còn nhiều khó khăn; hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật còn thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hương – Phó Giám đốc Sở Giáo dục, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của hyện Ba Bể 10 tháng đầu năm 2014. Đồng chí đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện phát huy hơn nữa vai trò phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành viên; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, tăng cường xã hội hoá hoạt động này; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn huyện. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải ở cơ sở…

Trước đó, Đoàn cũng đã có buổi kiểm tra về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 10 tháng đầu năm 2014 tại xã Thượng Giáo./.

 

Bài trướcHội Nông dân xã Địa Linh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri Thị Trấn Chợ rã và xã Thượng Giáo