Hội nông dân huyện Ba Bể đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới

Cùng chung tay với các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn, thời gian qua, hội nông dân huyện Ba Bể luôn tích cực triển khai các phong trào thi đua, vận động hội viên tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

 

 

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2010 đến nay, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp được trên 40 triệu đồng, trên 25.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 85 km đường giao thông liên thôn, nạo vét và sửa chữa hơn 76 km kênh mương. Cùng với việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở hội ở khắp các địa phương tập trung vào triển khai thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi qua đó, hội viên nông dân không chỉ đổi mới tư duy, cách làm kinh tế, mà còn sẵn sàng chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm, giúp đỡ những hộ khó khăn, hộ nghèo vươn lên; biết sử dụng lao động một cách hợp lý, sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Có thể khẳng định, hội viên nông dân trên địa bàn đã và đang đóng vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.