Ba Bể hỗ trợ trên 4.100 con vật nuôi cho hộ nghèo theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính Phủ

Theo số liệu của ban chỉ đạo thực hiện chương trình nghị quyết 30a huyện Ba Bể, từ năm 2009 đến nay, huyện đã thực hiện hỗ trợ trên 4.100 con vật nuôi như trâu, bò, dê cái sinh sản, lợn thịt, lợn nái sinh sản cho các hộ nghèo.

 

 

Ảnh:


Trong tổng số vật nuôi được hỗ trợ thì có 2432 con trâu bò cái sinh sản, 1556 con lợn thịt, lợn nái sinh sản, gần 100 con dê cái sinh sản được hỗ trợ cho người dân. Đến nay số vật nuôi trên đã phát triển tăng thêm trên 2.200 con. Chính sách hỗ trợ vật nuôi cho hộ nghèo đã góp phần tạo động lực và sinh kế để những hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo và dần ổn định cuộc sống.

 

 

 

Bài trướcKhang Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2014
Bài tiếp theoHội nông dân huyện Ba Bể đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới