Hội Nông dân Ba Bể sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 07/7, Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Ba Bể đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Toàn huyện có 1.333/8.725 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, Hội Nông dân đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức quản lý tốt 27 tổ tiết kiệm vay vốn, với trên 100 hộ tham gia vay vốn gần 3,9 tỷ đồng; phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức được 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi cho gàn 680 lượt hội viên, nông dân tham gia. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện Ba Bể đã thành lập được 03 tổ hợp tác sản xuất, vận động nông dân đóng góp được 91 triệu đồng, trên 2.290 ngày công lao động, hiến trên 10.500 m2 đất, 10 tấn xi măng, 48m3 cát, sỏi; đổ bê tông trên 28 km đường giao thông nông thôn. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện và nhân rộng mô hình “sạch nhà – tốt ruộng”, ra quân “Vệ sinh môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”….

Bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các cấp Hội Nông dân trong huyện Ba Bể sẽ tiếp tục triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với xử lý và bảo vệ môi trường; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.