Hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và triển khai chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2014

Trong 2 ngày 20 và 21/3, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức 2 lớp học để triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và triển khai chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh năm 2014 cho cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, ban, ngành của huyện./.

 Toàn cảnh HN triển khai Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy việc triển khai thi hành Hiến pháp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo, góp phần hiện thực hóa các quy định của Hiến pháp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

     Tiếp đó, các học viên đã được nghe đ/c Hoàng Thăng Bắc – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua với 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, quy định rõ và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp…. Tiếp đó, hội nghị nghe đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chi Minh trong giai đoạn hiện nay. Đây là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về phong cách, đạo đức của con người mới, không ngừng nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ được giao từ đó truyên truyền, triển khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện.

     Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tiến hành triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và bảo đảm tính khả thi, đảm bảo cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào đời sống xã hội./.

Bài trướcBa Bể: Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2014
Bài tiếp theoĐảng viên gương mẫu, làm kinh tế giỏi