Hội nghị triển khai Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tại huyện Ba Bể

Sáng 12/4, tại huyện Ba Bể, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2018 cho 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm./.

Toàn cảnh hội nghị

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Việc triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” nhằm mục đích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để Đề án triển khai đạt hiệu quả, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn đề nghị nghị các ban, ngành, đơn vị, địa phương 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm cần đẩy mạnh thực hiện rà soát, xây dựng các sản phẩm, phát huy lợi thế của địa phương; tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội nông thôn Bắc Kạn theo hướng bền vững./.

Bài trướcCầu treo Bản Phướng xã Cao Thượng được hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng
Bài tiếp theoLễ ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” xã Chu Hương