Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 102, 109 của Trung ương về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Sáng 23/3, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị quy định về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109- QĐ/TW, ngày 03/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH đảng bộ huyện; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí uỷ viên Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra các đảng uỷ trực thuộc./.

 đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ

phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện uỷ đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các quy định, đặc biệt là điểm mới trong quy định. Với cương vị của mình, từng đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ngoài việc học tập, nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm còn phải nắm vững, hiểu sâu để truyền đạt đến cấp ủy mình, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai nghiên cứu Quy định, đổi mới quán triệt bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy triển khai đầy đủ các nội dung của Quy định số 102, 109 của Trung ương về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những điểm mới của các quy định trên so với Quy định 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc nắm vững và nhận thức sâu sắc về những nội dung được nêu trong quy định giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời là căn cứ để xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Bài trướcKhai mạc Giải bóng chuyền Cúp thanh niên 2018
Bài tiếp theoNữ Giám đốc Hợp tác xã nông thôn mới