Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Yến Dương

Trong 2 ngày 25-26/6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là trưởng thôn – người có uy tín, bí thư chi bộ và các chi hội đoàn thể thôn.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật

Tại hội nghị,báo cáo viên đã truyền tải các chủ trương, đường lối và một số thông tin về lĩnh vực công tác chính sách dân tộc, cung cấp nhiều thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật, kịp thời, chính xác. Qua đó đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, nhà nước, vận động đồng bào xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, nhằm góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, tại Hội nghị đồng chí Bế Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai đến Hội nghị về mô hình điểm Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 -2021”, chủ đề hôn nhân và gia đình; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vẫn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một số thông tin về kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2018 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Các nội dung được triển khai tại Hội nghị lần này sẽ giúp cho đồng bào nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân./.