Hội nghị lần thứ 18 ban chấp hành đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX (mở rộng)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) khóa XX, nhiệm kỳ 2010-2015 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Chuyền – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 – Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XX, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn./.

 

 

 

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo cấy đạt 4.460 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 29.704 tấn đạt 95,95% kế hoạch; tổng đàn gia súc có trên 49.000 con, đàn gia cầm có trên 358.000 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã lựa chọn  giải pháp huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, tổ chức sản xuất, làm đường giao thông làm khâu đột phá.  Công tác thu ngân sách đạt 11,1 tỷ đồng bằng 67,2 % KH tỉnh giao. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục đã từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,7%, tốt nghiệp THPT đạt 99,3%.  Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, huyện đã ưu tiên phân bổ các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp các Trạm Y tế xã nằm trong lộ trình công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, thăm, tặng quà tới các đơn vị, các đối tượng chính sách trong dịp tết, dịp 27/7 được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới; duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khoá XI) gắn với việc đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  Công tác xây dựng đảng trong  9 tháng đã kết nạp được 115 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 143 đồng chí. Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn còn chưa quyết liệt và kịp thời, tình hình thiên tai, hạn hán, gió lốc xảy ra nhiều, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của nhân dân hơn 10 tỷ đồng, một số chỉ tiêu còn đạt thấp và chưa đạt theo kế hoạch như:  Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  công tác thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, phát triển đàn gia súc…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Chuyền – Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 3 – Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực của các cấp các ngành huyện Ba Bể trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của 9 tháng đầu năm 2014. Đồng chí nhấn mạnh trong 3 tháng cuối năm 2014, huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án; tăng cường công tác thu ngân sách; có giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và rà soát nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bài trướcBa Bể: Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014
Bài tiếp theoGương hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi.