Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo

Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy./.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác khoa giáo và hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; Các ngành thuộc khối Khoa giáo đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành trong khối nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, quy mô, mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện ổn định, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tiếp tục được quan tâm, thực hiện theo đúng kế hoạch được giao, đến nay toàn huyện đã có 11 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Tổ chức triển khai hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn huyện. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm. Về lĩnh vực y tế, công tác phòng dịch được chỉ đạo sát sao; Công tác khám, chữa bệnh, chăm só sức khỏe  cho nhân dân được đảm bảo, cơ sở vật chất được tăng cường; toàn huyện có 15/16 xa đạt chuẩn bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế. Lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và gia đình: Triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì, Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được các cấp ngành quan tâm, thực hiện có hiệu quả…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo trong những tháng đầu năm còn những tồn tại cần khắc phục như: Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về các lĩnh vực khoa giáo chưa thường xuyên; chất lượng công tác khoa giáo chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, việc đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ còn hạn chế; cơ sở hạ tầng của ngành y tế, giáo dục nhiều nơi bị xuống cấp; công tác khuyến học ở nhiều địa phương chưa được quan tâm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bùi Thị Hoa đánh giá cao vị trí, vai trò của các ngành trong khối khoa giáo với sự đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo cần khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình của Trung ương, tỉnh và huyện thuộc lĩnh vực khoa giáo./.