Hội nghị đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã năm 2012

Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2012 của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 Hội nghị đánh giá kết quả công tác của đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã năm 2012

Theo Quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23/3/2011 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo, tỉnh Bắc Kạn được bổ sung 22 đội viên tại 02 huyện, trong đó huyện Pác Nặm 08 đội viên, huyện Ba Bể 16 đội viên. Các đội viên được đào tạo thuộc khối kinh tế, nông lâm; khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội.

Nhận nhiệm vụ từ tháng 3/2012, đến nay, sau gần 01 năm tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương, các đội viên đã cơ bản nắm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy tốt tinh thần xung kích, chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và điều hành, phân công của Thường trực UBND xã, các đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã đã từng bước cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước.

Là đội ngũ có trình độ chuyên môn, các đội viên Dự án đã tích cực tham mưu giúp Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý kinh tế, xã hội; chủ động phối hợp với các ban, ngành địa phương, tuyên truyền, vận động người dân phát huy thế mạnh địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất kinh tế và giảm nghèo nhanh, bền vững; thường xuyên xuống các thôn, bản để nắm vững tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời triển khai các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn và chỉ đạo nhân dân sản xuất nông, lâm nghiệp, thu hoạch lúa vụ xuân, vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số đội viên chưa thực sự chủ động trong công tác, chưa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những giải pháp chiến lược, đột phá thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Tại hội nghị, các đội viên dự án đã báo cáo kết quả sau gần một năm công tác và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoạt động, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất một cách thẳng thắn trên tinh thần khách quan, thực tế; đại diện các ban, ngành phát biểu ý kiến, góp ý và đưa ra những giải pháp, hướng đi trong trong thời gian tới cho đội ngũ đội viên Dự án để hoàn thành công tác, nhiệm vụ ngày một tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành quả mà các đội viên Dự án đã đạt được trong gần một năm qua. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề, không thể tránh khỏi những thiếu sót và tồn tại. Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các tri thức trẻ nói chung và các đồng chí Phó Chủ tịch xã Dự án 600 nói riêng cần tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn để đạt được mục tiêu Dự án và kỳ vọng của địa phương; cần chủ động hơn trong công việc; làm thông suốt được tư tưởng cố hữu của một bộ phận lãnh đạo cơ sở, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo; tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị chỉ đạo các ban, ngành xây dựng kế hoạch tổng thể, trung hạn, dài hạn về công tác xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a. Bên cạnh đó, với tư cách là lãnh đạo, các đồng chí Phó Chủ tịch Dự án 600 cần tham mưu cho Chủ tịch xã sử dụng đội ngũ tri thức trẻ hiệu quả.

Đồng chí cũng đề nghị 02 huyện (Ba Bể, Pác Nặm) cần quan tâm, giao nhiệm vụ để các đội viên phát huy khả năng, sức trẻ; sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức các lớp tập huấn có trọng tâm, tạo được hiệu quả và chất lượng./.

Bài trướcBa Bể với công tác thu hoạch củ dong riềng
Bài tiếp theoBắc Kạn đón nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III