Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 14 Nhiệm kỳ 2015- 2020

Chiều ngày 16/10/2018, BCH đảng bộ huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Văn Chí – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự hội nghị còn các đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc./.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Ba Bể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khả quan với tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 99,8% so với kế hoạch; duy trì và phát triển đàn gia súc trên 54 nghìn con, đạt 95% KH; thu ngân sách đến hết ngày 15/10 được trên 23,9 tỷ đồng, đạt 80,2 % KH; giải ngân vốn xây dựng cơ bản được hơn 52 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch; cấp 252 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện, đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn 8,93tiêu chí/xã. Huyện đang tích cực chỉ đạo xã Hà Hiệu phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm; chất lượng giáo dục được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng;  an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có bước đổi mới về phương thức lãnh đạo, chú trọng nâng cao chất lượng của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh…

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ huyện Ba Bể đã nghiêm túc chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đó là công tác chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp ở một số địa phương chưa kịp thời; tiến độ xây dựng nông thôn mới và thi công các công trình xây dựng cơ bản nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới còn chậm; Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý khai thác bảo vệ rừng, quản lý hành lang an toàn giao thông chưa chặt chẽ …

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại xã Hà Hiệu; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản nhất là các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông và việc khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Đồng chí Nông Văn Chí – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nông Văn Chí – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Ba Bể trong  9 tháng đầu năm 2018. Đồng chí  yêu cầu huyện Ba Bể cần tập trung chỉ đạo người dân chăm sóc tốt các cây trồng vụ mùa; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đặc biệt là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 chuyển sang; chuẩn bị tốt cây giống cho niên vụ trồng rừng năm 2019; tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị và mô hình HTX, tổ hợp tác để tăng thu nhập cho người dân; đồng thời chỉ đạo việc đánh giá thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội và Chỉ thị số 15 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư các công trình trên địa bàn. Đặc biệt, huyện cần tập trung các nguồn lực hỗ trợ xã Hà Hiệu đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch và duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được của xã Cao Trĩ.  ồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng đã đề ra trong năm 2018./.