Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX ( mở rộng)

Ngày 8/10, Huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX ( mở rộng) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của huyện 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013. Đồng chí Hoàng Lục Do, Tỉnh Ủy viên, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị./.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX ( mở rộng)

       Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX (mở rộng) đã tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu của năm 2013, kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước và sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

       Theo đó các báo cáo nêu rõ: trong 9 tháng đầu năm 2013 hầu hết các chỉ tiêu trong sản xuất nông lâm nghiệp của huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra như cây lúa vụ xuân gieo cấy được 1.636ha đạt 109 % KH, vụ mùa gieo cấy được 2.494 ha đạt 118% KH, ngô vụ xuân gieo trồng được 1.430ha đạt 95%KH, vụ mùa gieo trồng theo KH là 900ha, dong giềng trồng được 770,06ha đạt 110 % KH, trồng rừng được 2.609ha đạt 103,5%KH, các cây trồng khác như hồng không hạt, cam quýt…đều được triển khai theo các chương trình dự án đề ra. Công tác thu ngân sách đến 30/9 của huyện được trên 9 tỷ 800 triệu đồng đạt 74% KH. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên nhiều chỉ tiêu còn đạt kết quả thấp như công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013, công tác tiêm phòng và bảo vệ đàn gia súc vật nuôi còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp… cũng đã được các đại biểu tham dự HN tập trung thảo luận và bàn giải pháp tháo gỡ.

       Về kết quả  sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý bộ máy nhà nước nhìn chung đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về tầm quan trọng của nghị quyết thể hiện rõ nét trên tổng thể bộ mặt nền hành chính, tình hình phát triển kinh tế xã hội, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại địa phương.

       Sơ kết sau 1 năm thực hiện chỉ thị số 08 của Ban thường vụ tỉnh ủy về ngăn chặn xử lý hoạt động khai thác khoáng sản lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, huyện Ba Bể đã triển khai một cách tích cực và nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy vì vậy công tác tuyên truyền vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định cũng như các luật đem lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên cũng có những khó khăn mà hiện nay các cấp ngành địa phương huyện Ba Bể đang tập trung giải quyết tháo gỡ như việc quản lý cưa xăng cưa lốc, quản lý khai thác cát sỏi và một số khoáng sản khác trên địa bàn hay việc một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục cấp phép trong quá trình sản xuất….

       Phát biểu chỉ đạo tại HN, đồng chí Hoàng Lục Do – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Ba Bể thời gian qua đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo huyện Ba Bể cần tập trung chỉ đạo quyết liệt những vấn đề còn vướng mắc, đối với nhiệm vụ trước mắt đồng chí yêu cầu các cấp ngành địa phương huyện cần cụ thể hóa các nhiệm vụ trong đó tập trung tìm đầu ra cho củ dong giềng, chăm sóc cây trồng vụ mùa và chỉ đạo sản xuất vụ đông, chú ý tới công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan triển khai quyết liệt trong thực hiện chỉ thị 08 của Tỉnh ủy đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện năm 2013 đã đề ra./.

Bài trướcHĐND tỉnh giám sát việc thực hiện miễn, giảm học phí và chi trả học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ của Chính phủ
Bài tiếp theoHội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2013