HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện miễn, giảm học phí và chi trả học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ của Chính phủ

Ngày 9/10/2013, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát tình hình triển khai thực hiện miễn, giảm học phí, cấp bù học phí và chi trả chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ của Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Bể./.

       Nghị định 49/2010/NĐ của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. Để thực hiện các quy định trên, thời gian qua UBND huyện Ba Bể đã triển khai các văn bản có liên quan đến các cơ quan chuyên môn như Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo; lập danh sách, tổng hợp học sinh, sinh viên hưởng chế độ theo Nghị định 49/2010/NĐ của Chính phủ. Kết quả các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí trên địa bàn huyện Ba Bể đều được hưởng chính sách theo quy định. Về hỗ trợ chi phí học tập, từ năm 2010 – 2013, huyện Ba Bể có hơn 24.000 học sinh các cấp được hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền là hơn 8 tỷ đồng. Về miễn giảm học phí, toàn huyện trong 4 năm có gần 19.000 học sinh các cấp thuộc diện miễn học phí. Đến nay số kinh phí huyện Ba Bể cần được cấp bù miễn học phí là gần 3 tỷ đồng. 

       Tại buổi giám sát, huyện Ba Bể đã nêu ra một số khó khăn như: Các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 49 của các bộ, ngành chưa đồng bộ, chưa kịp thời, còn nhiều điểm chưa rõ ràng nên khó khăn trong việc thực hiện, nhiều đối tượng học sinh không có đơn đề nghị ở học kỳ I nhưng lại có đơn ở học kỳ II hoặc ngược lại khiến danh sách chi trả hỗ trợ chi phí học tập của học sinh tại 2 kỳ học trong cùng một năm học chênh lệch nhau tương đối lớn… Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải đáp, trao đổi cụ thể tại buổi làm việc. Những ý kiến còn lại đã được Đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Bài trướcBan Tuyên giáo Trung ương: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em và Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020
Bài tiếp theoHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX ( mở rộng)