Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2013

Ngày 15/10, UBND huyện Ba Bể phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp. Dự hội nghị có đồng chí Đồng Phúc Hình – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Vi Chinh – phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn cùng các đồng chí là hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán các trường học, giám đốc các doanh nghiệp và lãnh đạo, kế toán một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

 

        Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Đồng Phúc Hình Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp tới người lao động nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động bị rủi ro mất việc làm trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc triển khai chính sách BHTN còn gặp nhiều khó khăn như người lao động và người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của chính sách cũng như trách nhiệm và quyền được tham gia BHTN nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền của người lao động và sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên viên của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách BHTN. Đồng thời thảo luận những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách mới này. Ngoài ra hội nghị còn triển khai hướng dẫn Thông tư số 32/TT-BLĐTTXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ – CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 04/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010; nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp./.

Bài trướcHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XX ( mở rộng)
Bài tiếp theoBa Bể chi trả chế độ trợ cấp theo Quyết định 62 của Thủ Tướng chính phủ.