Hội CCB huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 30 tháng 6, Hội CCB huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Đắc Phượng – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Hội CCB huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện công tác xây tổ chức hội, phát triển hội viên, các phong trào hoạt động của Hội luôn được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó các cấp Hội CCB huyện luôn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Theo đó, đến nay toàn huyện có 02 doanh nghiệp, 03 HTX và 46 gia trại do CCB làm chủ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đó Hội CCB huyện cũng đã triển khai hiệu quả và kịp thời chương trình ủy thác cho hội viên vay vồn từ Ngân hàng CSXH. Đến nay đã có 1.235 hộ vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 59 tỷ đồng.

Hội CCB huyện hiện có 15 cơ sở Hội xã, thị trấn với 136 chi hội và  2.095 hội viên. Qua 20 triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, hoạt động của Hội CCB các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí công tác CCB và Hội CCB được nâng lên; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của Hội. Tổ chức Hội ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hội CCB đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động CCB và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng cơ sở Hội tại thực tế từng địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác CCB nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ, hội viên CCB về công tác CCB trong tình hình mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thường xuyên làm tốt công tác cán bộ, kết nạp hội viên nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động,  đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Dương Hiểu

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TT

Bài trướcBa Bể tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Ba Bể năm 2023
Bài tiếp theoỦy Ban MTTQ Việt Nam huyện giám sát việc quản lý và sử dụng các loại quỹ ngoài ngân sách nhà nước tại xã Bành Trạch