HĐND huyện giám sát tình hình cơ sở vật chất, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chất lượng dạy và học tại các trường học xã Đồng Phúc

Ngày 9/10, HĐND huyện Ba Bể đã có cuộc giám sát về tình hình cơ sở vật chất, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chất lượng dạy và học tại các trường học xã Đồng Phúc./.

 

       Theo báo cáo tại buổi làm việc của đoàn giám sát HĐND huyện với 3 trường Mầm non, Tiểu học và THCS xã Đồng Phúc, nhìn chung tình hình cơ sở vật chất trang biết bị của các trường học trên địa bàn xã Đồng Phúc cơ bản đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của công tác dạy và học của các em, tuy nhiên mỗi trường đều nêu ra những khó khăn nhất định về tình hình cơ sở vật chất của mỗi trường trong đó tập trung chủ yếu vào những kiến nghị về việc thiếu phòng học tại các phân trường vùng cao, thiếu nhà hiệu bộ, nhà công vụ, các phòng chức năng và phòng học bộ môn tại điểm trường chính, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học cũng như số lượng giáo viên, nhân viên phục vụ (cô nuôi, bảo vệ) còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy và học của mỗi nhà trường. Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các trường học được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, chất lượng dạy và học của trường học từng bước được nâng cao.

      Trên cơ sở báo cáo của các nhà trường, đồng chí Ma Văn Duy – Phó chủ tịch HĐND huyện và các thành viên trong đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác giảng dạy và học tập của mỗi nhà trường đồng thời chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn xã Đồng Phúc. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên trong đoàn đã trao đổi và giải đáp một số ý kiến đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của 3  nhà trường để chuyển đến các cơ quan và ban ngành của huyện xem xét giải quyết./.

Bài trướcHĐND huyện giám sát tình hình cơ sở vật chất; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chất lượng dạy và học tại các trường học xã Cao Thượng
Bài tiếp theoBan Tuyên giáo Trung ương: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em và Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020