Đồng chí Nông Quang Nhất Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Đề án 61 tại huyện Ba Bể

Sáng 09/11, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh đến kiểm tra việc thực hiện Đề án 61 tại huyện Ba Bể. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn công tác của tỉnh về phía huyện Ba Bể có các đồng chí Ma Văn Thuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Cử, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 61 của huyện Ba Bể.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đề án 61 của huyện Ba Bể, năm 2023 việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của cấp uỷ các cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội Nông dân luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện với nhiều nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục được UBND huyện cấp bổ sung ngân sách để triển khai các nội dung, kế hoạch.

Đến hết tháng 10/2023, tổng nguồn vốn do Hội Nông dân quản lý có gần 02 tỷ đồng, đã cho vay thông qua 08 dự án để thực hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhìn chung việc triển khai thực hiện cơ bản bảo đảm đúng trình tự, quy định và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện huy động được chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân về việc vay vốn phát triển sản xuất; vẫn còn tình trạng nợ quá hạn gây ảnh hưởng đến chất lượng quản lý nguồn vốn.

Đoàn công tác đến kiểm tra việc hỗ trợ thực hiện mô hình bằng nguồn Quỹ do HND huyện Ba Bể quản lý tại xã Khang Ninh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện ủy Ba Bể tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg trên địa bàn. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương bổ sung cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; tạo điều kiện về kinh phí cho Hội Nông dân tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện cho Hội Nông dân phối hợp tham gia triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường chuyển giao hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề xuất triển khai các nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực của từng ngành, từng địa phương phối hợp với Hội Nông dân trên địa bàn huyện để thực hiện có hiệu quả.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại xã Khang Ninh, thăm nắm tình hình sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án “Trồng chuối thương phẩm” của các hộ hội viên nông dân; nghe báo cáo triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 xã Khang Ninh./.

T/h: Dương Hiểu

 

Bài trướcBa Bể: Khai giảng lớp trung cấp Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, khóa học 2023 – 2025
Bài tiếp theoHội nghị tuyên truyền, phổ biến luật mới