Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn khóa XIV giám sát tại huyện Ba Bể

Ngày 17/8, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Phương Thị Thanh, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh làm trưởng đoàn đã đi giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 30/ 2012/ QH13 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Ba Bể./.

Từ năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2017, huyện Ba Bể đã tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính trên 334.600ha đất và đã có gần 50.500 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận. Trong đó, số giấy chứng nhận đã cấp mới là gần 47.700 giấy, cấp đổi trên 4000 giấy chứng nhận với tổng diện tích hơn 16 nghìn ha. Đến thời điểm này, toàn huyện còn trên 500 hồ sơ còn tồn đọng và trên 1.700 hồ sơ không đủ điều kiện. Để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện Ba Bể đã bố trí từ nguồn kinh phí địa phương trên 13 tỷ đồng. Công tác thống ke, kiểm kê đất đai luôn được huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo đúng thời gian quy định. Tại buổi giám sát, đoàn công tác cũng tập trung làm rõ các vướng mắc, hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Nhiều vị trí trên địa bàn huyện đến nay vẫn chưa được đo đạc địa chính, công tác đo chỉnh sau thu hồi gỉai phóng mặt bằng các công trình như đường tỉnh 279, 258 còn chậm được thực hiện; Chất lượng, năng lực thi hành công vụ của công chức địa chính, công chức phòng tài nguyên và môi trường còn yếu; Hầu hết các xã, thị trấn không đạt kế hoạch cấp giấy chứng nhận hàng năm.

         

Đoàn giám sát làm việc với huyện Ba Bể.

          Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh Phương Thị Thanh đề nghị huyện Ba Bể cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tới người dân về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp cũng như chính quyền và các cơ quan chuyên môn trong thực hiện công tác này; rà soát, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; Cần có giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của công chức địa chính cấp xã.

            Trước đó, đoàn giám sát đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND thị trấn Chợ Rã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể. Tại 2 đơn vị, công tác này cũng gặp nhiều vướng mắc, công tác phối hợp giữa địa phương và các cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện thường xuyên; Một số hồ sơ còn tồn đọng qua nhiều năm.