Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn: Giám sát thực hiện chương trình NTM tại huyện Ba Bể

Sáng ngày 25/2, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Phương Thị Thanh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về kết quả thực hiện chương trình MTQG Xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại huyện Ba Bể.

 

Ảnh: Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Kạn giám giát chương trình xây dựng NTM tại huyện Ba Bể


Trong 05 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể đã giúp triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể đạt được những kết quả nhất định. Nhiều công trình hạ tầng được xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt một số vùng quê có thay đổi tích cực. Từ năm 2010- 2015, huyện Ba Bể được đầu tư hơn trên 37 tỉ đồng và một số nguốn vốn khác, cùng công sức đóng góp bằng ngày công lao động và hiến đất của người dân để tăng cường hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, đến nay còn không ít mục tiêu về xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Bể giai đoạn 2010- 2015 chưa đạt được theo kế hoạch. Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, cho đến thời điểm này, trung bình các tiêu chí mà huyện đã đạt được là 6,93/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Trong đó có một số chỉ tiêu như: Lập đồ án quy hoạch, tiêu chí về bưu điện văn hóa, an ninh trật tự đã có 15/15 xã đạt được. Các địa phương đã có sự chủ động trong việc thành lập Ban chỉ đạo, lập đồ án quy hoạch theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng và triển khai một cách có hiệu quả, nhận thức của người dân về chương trình ngày một nâng lên. Mặc dù đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, song địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội như đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao, thậm chí là còn bất cập đối với địa phương miền núi; Cùng với đó, tiêu chí về môi trường cũng đang là một trở ngại đối với địa phương hiện nay. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, việc huy động sức dân tại một số địa phương vùng cao cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, chỉ đạo phát triển kinh tế theo thế mạnh của địa phương. Về cơ cấu cây trồng ngành nông nghiệp: cơ bản duy trì ổn định diện tích cây lúa, ngô; trong chăn nuôi tập trung nâng cao chất lượng đàn gia súc theo hướng chăn nuôi tập trung, nâng cao chất lượng đàn. Toàn huyện hiện có khoảng 14 hợp tác xã và 25 nhóm sở thích chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, tuy nhiên hoạt động còn kém hiệu quả…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh – trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện các nội dung cụ thể. Để chương trình này được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đề nghị huyện Ba Bể cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ cấp lãnh đạo đến mỗi người dân; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị cho nhiệm vụ quan trọng này; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện từng tiêu chí; quan tâm nâng cao đời sống của nhân dân, lựa chọn thứ tự ưu tiên để thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

 

ảnh: Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bắc Kạn đi kiểm tra thực tế chương trình xây dựng NTM tại thôn Kéo Pựt xã Cao Trĩ


Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng NTM  gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại xã Cao Trĩ. Đây là 1 trong 3 xã của tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2016 này. Hiện Cao Trĩ đã đạt 7/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia XDNTM./.