Ba Bể: Kết nạp 29 đảng viên mới

Theo số liệu của Ban tổ chức Huyện ủy, trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng CSVN 3/2/2016 Đảng bộ huyện Ba Bể kết nạp được 29 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 3.864 đảng viên. Nhìn chung những đảng viên mới kết nạp đều là trẻ tuổi, nhiệt tình trong công tác, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định lập trường, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng, năng động sáng tạo, vững vàng trước khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       

      

Ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ hành chính UBND huyện


Trong thời gian tới, Ban Tổ chức huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực huyện ủy theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo tốt các hội, đoàn thể phát hiện và lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp. Phấn đấu trong năm 2016 này, toàn đảng bộ huyện kết nạp mới từ 150 đảng viên trở lên./.