Điện lực Ba Bể chủ động ứng phó trước mùa mưa bão 2017

Ba Bể là một trong những địa phương hàng năm thường hay xảy ra thiên tai, lốc xoáy. Để làm tốt công tác điện và vận hành lưới điện ổn định và an toàn, ngay từ đầu mùa mưa bão, Điện lực huyện Ba Bể đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo ứng phó trong mùa mưa bão năm nay./.

Cán bộ điện lực Ba Bể kiểm tra, bảo dưỡng đường dây tại cơ sở

Với khối lượng đang quản lý đường dây 35kV là 231,645km, đường dây 0.4kV là 267,288 km, 105 trạm TBA, 7 máy cắt Recloser và 01 bộ tụ bù trung thế. Điện lực Ba Bể đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc và Tiểu ban phòng chống lụt bão, trực tiếp kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn quản lý; rà soát lại các vị trí xung yếu, có khả năng sạt lở, ngập úng, các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, từ đó, lập các phương án và xử lý thay thế các thiết bị không đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng thay thế, sửa chữa, trang bị, bổ sung các phương tiện, dụng cụ cần thiết để xử lý khi xảy ra sự cố; kiểm tra hành lang an toàn lưới điện và các cột, trạm tại cơ sở; phân công cán bộ trực 24/24h nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xấu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn./.