Địa Linh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới của Bộ Chính trị, hiện nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Địa Linh (Ba Bể) đang tập trung mọi điều kiện và thế mạnh của địa phương để hoàn thành kế hoạch xã điểm nông thôn mới của tỉnh và huyện vào năm 2015.

 

Địa Linh tập trung đầu tư xây dựng những công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển địa phương

   Địa Linh là một xã có xuất phát điểm không cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%, vì vậy, để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới cần có nhiều yếu tố tham gia, trong đó nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội là một trong những yếu tố hết sức quan trọng và có tính quyết định. Trước thực tế đó, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, sự giúp đỡ đầu tư của tỉnh và địa phương cùng nguồn vốn từ các chương trình 135, 30a…., Địa Linh đã tập trung đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, phục vụ cho phát triển của địa phương như: Điện, đường, trường, nước sinh hoạt… với tổng nguồn vốn lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, xã Địa Linh mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Chính trị. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, năm 2012 xã phấn đấu hoàn thành một số tiêu chí về điện, giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá, giao thông, quy hoạch và thực hiện quy hoạch. Đặc biệt về giao thông, hiện nay toàn xã đang tập trung giải toả mở các các trục đường liên xã, liên thôn, tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu và đồng tình hưởng ứng tham gia xây dựng chương trình.

Ông Liêu Nông Kinh – Phó Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Địa Linh, huyện Ba Bể cho biết: Cùng với việc tập trung các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, xã đang tận dụng những thế mạnh về đất đai, nhân lực để phát triển kinh tế, trong đó lấy nông lâm nghiệp làm trọng điểm, phát triển các cây lương thực. Ngoài ra, xã còn đẩy mạnh phát triển và mở rộng diện tích các loại cây trồng khác như hồng, cam quýt, trúc, dong giềng và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình khảo nghiệm đưa những giống cây, con mới vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy nguồn lực cho địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm chăm lo đạt kết quả tốt. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm của Địa Linh tăng cao trên 80%, các thôn, bản, chòm, xóm thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh theo chuẩn quy ước, hương ước xây dựng hàng năm, từ đó tạo nên phong trào hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả trên toàn xã.

Với mục tiêu đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới vào năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Địa Linh hiện nay đang đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết nhận thức cho người dân về chủ trương, ý nghĩa, giá trị của chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy tối đa vai trò chủ thể của mỗi người, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tối đa các nguồn thu, nguồn lực sẵn có trên địa bàn, huy động đóng góp của dân, đồng thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, huyện để thu hút các chương trình dự án vào đầu tư trên địa bàn, tạo nên sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, để từ đó đến năm 2015 Địa Linh sẽ đáp ứng và đạt các tiêu chuẩn về xã nông thôn mới./.

Bài trướcNghề làm hương xạ ở Địa Linh
Bài tiếp theoBan quản lý dự án Đầu tư và xây dựng cơ bản huyện Ba Bể