Đàn bò của chương trình “ Chung tay vì cộng đồng” tại huyện Ba Bể phát triển thêm 41 con

Từ cuối năm 2014 đến nay, Chương trình Ngân hàng bò – Chung tay vì cộng đồng đã trao tặng 81 con bò giống sinh sản cho 81 hộ gia đình nghèo của huyện Ba Bể. Hiện nay số bò này đã sinh sản thêm được 41 con nâng tổng đàn lên 118 con./.

Từ những con bò giống của chương trình Chung tay vì cộng đồng hỗ trợ sẽ giúp người nghèo huyện Ba Bể có điều kiện vươn lên trong phát triển kinh tế.

Theo đánh giá,  số  bò giống mà chương trình trao tặng cho các hộ dân được cơ quan chuyên môn đánh giá sinh trưởng và phát tốt, cơ bản thích nghi với điều kiện khí hậu tại địa phương. 80 hộ  nghèo của 5 xã Đồng Phúc, Quảng Khê, Cao Trĩ, Cao Thượng và Nam Mẫu được nhận bò cũng đã nỗ lực trong việc chăm sóc đàn bò phát triển tốt.  Cùng với chương trình Ngân hàng bò thì chương trình chung tay vì cộng đồng đã mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần cho nhiều hộ đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể giúp họ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bài trướcĐa dạng sắc màu văn hóa trong chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể – Bắc Kạn 2017
Bài tiếp theoBa Bể giải quyết việc làm mới đạt 183% kế hoạch