Ba Bể giải quyết việc làm mới đạt 183% kế hoạch

Năm 2017, huyện Ba Bể giải quyết việc làm cho 1428 lao động đạt 183% kế hoạch tỉnh giao./.

Nhiều nông dân sau khi học nghề tự tạo việc làm ngay tại địa phương.

Trong đó, xuất khẩu lao động được 85 người đạt 283% kế hoạch tỉnh giao và bằng 170% kế hoạch huyện giao. Trong năm, ngành chuyên môn của huyện cũng đã phối hợp tổ chức được 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 180 học viên. Ngoài ra  nhiều lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hợp đồng tại các cơ quan sự nghiệp nhà nước.  Nhờ làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động địa phương mà đời sống của người dân tại các địa phương đã không ngừng được nâng lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bài trướcĐàn bò của chương trình “ Chung tay vì cộng đồng” tại huyện Ba Bể phát triển thêm 41 con
Bài tiếp theoBa Bể: Tri ân khách hàng sử dụng điện