Đại hội hội khuyến học huyện Ba Bể lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 16/7, Hội khuyến học huyện Ba Bể đã long trọng tổ chức Đại hội hội khuyến học huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự có đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư huyện ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, Chủ tịch, phó chủ tịch hội khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Hội khuyến học huyện Ba Bể lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020


Trong nhiệm kỳ  qua, Hội Khuyến học huyện Ba Bể đã phát triển khá mạnh mẽ và sâu rộng. 100% các xã, thị trấn đã thành lập Hội Khuyến học, phát triển được 293 chi hội với trên 11.100 hội viên . Hội Khuyến học huyện đã lấy việc “xây dựng xã hội học tập từ cơ sở” là mục tiêu và nội dung hoạt động, có nhiều hoạt động phong phú, nhiều mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong nhân dân, đến nay đã có trên 33.622 được công nhận là gia đình học tập, có 2 dòng họ hiếu học tiêu biểu điển hình tại xã Hà Hiệu là dòng họ Hoàng Trí và dòng họ Đàm. Các thôn, bản, khu dân cư cơ bản đều có nhà văn hóa để xây dựng phát triển thành trung tâm học tập cộng đồng nhằm thúc đẩy việc học tập trong dân cư, phát triển và giúp đỡ nhân dân có cơ sở học tập. Nhiệm kỳ qua đã  vận động và chi trên 1,5 tỷ đồng hỗ trợ cho các tổ chức quỹ khuyến học trên địa bàn huyện cho hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự phát triển của các Quỹ “Khuyến học khuyến tài” đã chia sẻ bớt khó khăn, động viên các cháu vượt khó, học giỏi, góp phần mang lại sự công bằng trong học tập, tạo điều kiện cho các cháu học sinh nghèo cũng như các cháu có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội đi học, nhằm phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và lãnh đạo huyện Ba Bể đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của hội khuyến học huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm: Theo đó Hội Khuyến học huyện cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có kết quả Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức Hội có sự phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục & Đào tạo, với các đoàn thể, các tổ chức xã hội có nhiều hình thức phong phú sáng tạo để động viên khuyến khích giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học; tiếp tục xây dựng phát triển các quỹ khuyến học ở các cấp hội để hỗ trợ giúp đỡ được nhiều hơn nữa các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, nhất là các cháu ở học sinh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, con gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền có điều kiện được học tập, mang lại sự công bằng trong học tập cho mọi trẻ em. Quỹ khuyến học không chỉ dừng ở công tác khuyến học mà góp phần tạo ra động lực cho công tác khuyến tài, cổ vũ, động viên khuyến khích phát triển tài năng trẻ…

Đại hội đại biểu hội khuyến học huyện Ba Bể lần thứ III , nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp và bầu được 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội khuyến học  huyện khoá III nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội hội khuyến học cấp tỉnh. Bà Dương Thị Thanh, Nguyên  Phó Chủ tịch hội khuyến học huyện khoá II được bầu làm Chủ tịch hội khuyến học huyện Ba Bể khoá III nhiệm kỳ 2015 – 2020.