Nông dân các địa phương huyện Ba Bể tích cực sản xuất vụ mùa

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của huyện Ba Bể, bà con nông dân các địa phương đang tích cực cày bừa để sản xuất vụ mùa theo đúng lịch thời vụ./.

 

 

Ảnh: Nông dân xã Yến Dương gieo cấy lúa mùa


Vụ mùa năm nay,  huyện Ba Bể có kế hoạch gieo cấy 2.450 ha lúa với cơ cấu giống chủ yếu là Bao Thai và một số ít lúa nếp địa phương. Cùng với việc chuẩn bị  các điều kiện như vật tư, phân bón thì công tác thuỷ lợi cũng được chú trọng. Các xã đã phát động chiến dịch ra quân làm thủy lợi, huy động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng, bảo đảm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất. Với những chỉ đạo và hướng đi đó, các địa phương đã huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất để kịp thời gieo cấy lúa mùa chính vụ. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo mạ xong và một số địa phương đang tiến hành gieo cấy lúa mùa sớm. Huyện Ba Bể phấn đấu  đến hết tháng 7 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa mùa.