Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Ba Bể lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 14/7, Hội Khuyến học huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; các đồng chí trong Ban chấp hành khóa III, và 73 đại biểu đến từ Hội khuyến học các xã, thị trấn; các chi hội, ban khuyến học trực thuộc và các hội viên tiêu biểu xuất sắc trong phong trào khuyến học cơ sở.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập được công nhận hàng năm, tăng về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện, đến nay đã có 45.315 lượt gia đình được công nhận đạt danh hiệu Gia đình học tập; 16 lượt dòng họ được công nhận đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 825 lượt cộng đồng cấp thôn, bản, tiểu khu được công nhận đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 276 lượt đơn vị được công nhận đạt danh hiệu Đơn vị học tập; Hội Khuyến học huyện đã tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng giá trị trên 185 triệu đồng.

Bên cạnh những  kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Công tác xây dựng quỹ hội còn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid – 19 diễn ra kéo dài; việc xây dựng các mô hình học tập còn hạn chế, một số lớp học mở tại Trung tâm học tập cộng đồng chưa thu hút người dân tham gia; đa số cán bộ hội đều là kiêm nhiệm….

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Khuyến học huyện Ba Bể sẽ tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình học tập thực sự là nền tảng của xã hội học tập. Thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Tích cực và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phối hợp, liên kết với các tổ chức, lực lượng xã hội tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, lao động của cá nhân.

Ảnh: Đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ảnh: Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Khuyến học huyện, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cấp, các ngành và nhân dân trong xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, phát triển hội viên; Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy công tác hội từ huyện đến cơ sở; Làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, phương thức, cách thức tổ chức, hoạt động cho các tổ chức hội ở cơ quan và cơ sở; Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng quỹ hội các cấp để hoạt động và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập….

Ảnh: Ra mắt Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện đã tiến hành bầu Ban chấp hành khoá IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 13 đồng chí, đồng chí Hoàng Thị Yến – Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện khóa III được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới gồm 05 đại biểu./.

Bế Châm