Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX tại Cao Trĩ

Ngày 29/11, Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 5 đã có cuộc tiếp xúc với đại diện cử tri 2 xã Cao Trĩ và Khang Ninh trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX./.

Cử tri xã Cao Trĩ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cử tri đã nghe báo cáo về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, báo cáo tóm tắt tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện 2017. Cử tri hai xã đã nêu lên 10 ý kiến phản ánh những vấn đề còn tồn tại ở địa phương trong đó tập trung vào đề nghị khắc phục sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và số 8 gây ra tại những xứ đồng như Buốc Bó thôn Dài Khao, xứ đồng của hai thôn Bản Ngù 1, Bản Ngù 2  xã Cao Trĩ để kịp thời phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất của người dân; cử tri thôn Bản Ngù 1 xã Cao Trĩ cũng đề nghị huyện xem xét đầu tư hệ thống ống thoát nước từ cầu Bản Ngù ra sông để tránh gây ngập lụt diện tích đất sản xuất của bà con; đề nghị điện lực Ba Bể sớm kiểm tra trạm biến áp Cao Trĩ 2 vì hiện nay nguồn điện thường xuyên nhảy áp gây mất điện ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống của nhân dân; Cử tri VQG Ba Bể cũng đề nghị các thôn bản được hưởng lợi theo Quyết định số 24 của Chính Phủ cần có kế hoạch cụ thể sử dụng  hợp lý nguồn vốn hỗ trợ…

          Tại cuộc tiếp xúc, đại diện các cử tri đã được các vị đại biểu HĐND huyện giải đáp nhiều ý kiến thỏa đáng và hứa sẽ truyền tải lên kỳ họp cấp huyện để sớm được giải quyết.