Ba Bể có hơn 83,8 % số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Năm 2017, qua bình xét, huyện Ba Bể có 9.869 hộ đạt gia đình văn hóa, 117 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa./.

Các hộ gia đình thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu nhận giấy khen gia đình văn hóa năm 2017

Để có được kết quả trên, tại các đơn vị, địa phương nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện,  phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong nông dân”, “Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” của hội nông dân huyện hay cuộc vận động “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMT Tổ quốc việt Nam huyện…Việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà cụ thể là xây dựng gia đình văn hóa tại các làng, xóm, khu dân cư đã góp phần quan trọng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao dân trí, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, đặc biệt từng bước thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bài trướcBa Bể phấn đấu trồng 40 ha cây khoai tây vụ đông
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 6 HĐND huyện khóa XIX tại Cao Trĩ