Ba Bể phấn đấu trồng 40 ha cây khoai tây vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Ba Bể phấn đấu trồng 40 ha cây khoai tây tại các xã Địa Linh, Cao Trĩ, Thượng Giáo và Yến Dương./.

Nông dân Địa Linh làm đất trồng khoai tây vụ đông

 Trong đó xã Địa Linh 28 ha, Cao Trĩ 7,2 ha, Thượng Giáo 2ha, Yến Dương 2,5ha. Hiện nay, các địa phương đã gieo trồng được trên 20ha. Mô hình trồng khoai tây thương phẩm được triển khai tại huyện Ba Bể từ năm 2011, do Quỹ xúc tiến đầu tư Nông lâm nghiệp (gọi tắt là APIF) thuộc dự án 3PAD phối hợp với Trung tâm Tư vấn ứng dụng phát triển Khoa học nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Bình thực hiện nhằm hỗ trợ người nông dân sản xuất nông sản có năng suất, chất lượng cao theo hướng hàng hóa; đồng thời giúp người dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập.Từ hiệu quả mô hình đem lại, mỗi năm huyện Ba Bể duy trì và phát triển diện tích cây khoai tây tại các địa phương tuy nhiên năm nay người dân các địa phương tự chủ động nguồn giống và đầu ra cho nông sản do Trung tâm Tư vấn ứng dụng phát triển Khoa học nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Bình không còn ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm do vậy đây cũng là một khó khăn lớn với người nông dân. 

Bài trướcBa Bể hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2018
Bài tiếp theoBa Bể có hơn 83,8 % số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa