CTPT Ba Bể ngày 10 tháng 8

Bài trướcQuyết định thu hồi đất xây dựng công trình
Bài tiếp theoHơn 200 học viên được Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4