Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Ba Bể

bieu cong khai NS 2019

QĐ 2110

Bài trướcBa Bể: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-202
Bài tiếp theoCông bố công khai số liệu thực hiện ngân sách của huyện Ba Bể 6 tháng đầu năm 2020