Ba Bể: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-202

Sáng 15/7, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Hà Sĩ Huân – TUV, Bí thư Huyện ủy; Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Ma Thị Cử – UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành trong huyện; lãnh UBND các xã, thị trấn và 117 điển hình tiến tiến trong toàn huyện.

 Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Hội nghị nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020, đánh giá những kết quả đạt được, xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục để đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và phong trào thi đua khen thưởng của huyện trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao. Hội nghị lần này cũng là dịp tôn vinh những cá nhân điển hình tiên tiến; nhân rộng những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Ba Bể được phát động, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2019, ngành nông lâm nghiệp chiếm 53,6%; công nghiệp chiếm 9,8%; dịch vụ chiếm 36,6%. So với năm 2016, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp giảm 2,8%; công nghiệp tăng 1,1%; dịch vụ tăng 1,7%.

Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá toàn diện, tập trung đầu tư thâm canh các cây trồng trọng điểm như: lúa, ngô, đậu tương, dong riềng, chè…; phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm; quan tâm phát triển cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, tập trung đầu tư theo vùng, định hướng cho sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ; thực hiện chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 30.676tấn/năm, bằng 97,38% chỉ tiêu Nghị quyết, bình quân lương thực đạt 598kg/người/năm. Một số cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: cam, quýt được quan tâm đầu tư, đến năm 2020 ước đạt 223 ha, bằng 106,2%KH; cây hồng không hạt ước đạt 305 ha, bằng 61% KH. Duy trì, phát triển cây chè 728 ha, vượt 21,3% chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện mô hình cánh đồng đạt giá trị thu nhập từ 100 triệu đồng/ha đạt 420ha, vượt 5% chỉ tiêu.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, bước đầu hình thành vùng chăn nuôi đại gia súc theo quy mô hộ gia đình, trang trại. Tổng đàn gia súc đạt 45.899 con, tổng đàn gia cầm, thủy cầm 322.980 con, vượt 31,83% kế hoạch. Duy trì và phát triển diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 143/98 ha, vượt 45,9% kế hoạch, tổng sản lượng cả giai đoạn ước đạt 1.130 tấn, vượt 18,95% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ. Việc huy động nguồn lực, xã hội hóa đầu tư, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Đến hết năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 2 xã, bình quân toàn huyện đạt 11,3 tiêu chí (tăng 3,97 tiêu chí so với năm 2015).

Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện tương đối hiệu quả. Một số sản phẩm thông qua chương trình đã trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế được thị trường đón nhận như: Chè Mỹ Phương, bí xanh thơm, miến dong, thịt trâu khô, rau bò khai… Trong 2 năm 2018-2019, trên địa bàn huyện đã có 17 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao và nhiều sản phẩm có tiềm năng được người tiêu dùng quan tâm. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; Các chính sách giảm nghèo được tổ chức thực hiện tốt, đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 22,96%, bình quân mỗi năm giảm 2,77%; công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm trú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến được Trung ương, tỉnh và huyện khen thưởng. Giai đoạn 2015-2020 toàn huyện đã có 817 lượt cá nhân và 565 lượt tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Bên cạnh kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước của huyện Ba Bể vẫn còn những hạn chế như: Phong trào chưa đi vào thực chất, hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức, chưa hướng thi đua vào tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất. Phần lớn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở đều kiêm nhiệm, nên việc triển khai công việc còn nhiều hạn chế…

Giai đoạn 2020-2025, huyện Ba Bể xác định tiếp tục huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước; phát hiện và nuôi dưỡng những điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Kịp thời và thường xuyên khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt…

Ảnh: Các tập thể, các nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND huyện Ba Bể đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Toàn huyện có 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. Huyện đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025./.

Tác giả:  Thái Xuân

 

Bài trướcBà con nông dân trên địa bàn huyện tập gieo cấy vụ mùa năm 2020
Bài tiếp theoCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Ba Bể