Công an Ba Bể tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2016

Công an huyện Ba Bể vừa hoàn thành đợt tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2016 cho hơn 100 cán bộ chiến sỹ công an huyện và hơn 200 công an viên của các xã thị trấn trên địa bàn./.

 

 

Ảnh: Công an Ba Bể thực hành các động tác điều lệnh đội ngũ trong đợt tập huấn


Trong thời gian 1 tháng ( từ 1/5 – 31/5) đối với cán bộ chiến sỹ công an huyện và 3 ngày ( từ 1/6 – 3/6) đối với lực lượng công an viên  đã được quán triệt Thông tư số 18 của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, thực hành về điều lệnh đội ngũ đơn vị, điều lệnh đội ngũ tay không, các động tác võ thuật cơ bản và bài quyền 25 động tác. Ngoài ra cán bộ chiến sỹ công an huyện còn được tập huấn  nâng cao nghiệp vụ  sử dụng các loại súng quân dụng và các công cụ hỗ trợ được trang bị. Kết thúc đợt tập huấn các học viên  được kiểm tra phân loại đánh giá kết quả tập huấn.