Chuyển biến trong công tác dân số ở huyện Ba Bể

Trong những năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở huyện vùng cao Ba Bể đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

 

Ảnh : Thực hiện tốt công tác dân số, trẻ em được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn


Chị Lôi Thị Mới, Cán bộ chuyên trách dân số của xã Cao trĩ cho biết: Cao Trĩ là xã thuần nông có dân số gần 600 hộ với trên 2000 nhân khẩu trong đó chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 340 chị , trước đây, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở xã Cao Trĩ gặp nhiều trở ngại vì phần lớn chị em làm nông, ít có cơ hội tiếp cận với các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình. Tình trạng sinh con thứ ba thường rơi vào các gia đình nghèo, trình độ học vấn thấp và không có nghề nghiệp ổn định. Chính vì vậy, trong hoạt động truyền thông, các cộng tác viên dân số cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đến nhóm đối tượng này để từ đó nhận thức của chị em được nâng cao, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng.

Còn tại xã Đồng Phúc, một trong những địa phương còn nhiều khó khăn của huyện. Toàn xã có 646 hộ, với gần 3000 nhân khẩu, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế và nhận thức của người dân về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn xã đã giảm đáng kể.

 

Ảnh: Thực hiện tốt công tác dân số để trẻ em được học tập vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đàm Văn Bách Giám đốc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện cho biết: Hiện nay dân số toàn huyện có trên 49.200 nhân khẩu. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,87%, tỷ lệ áp dụng 6 biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 80%, có 11/6 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện vùng cao, điều kiện đi lại khó khăn, nên việc triển khai các chương trình mục tiêu ở huyện còn hạn chế. Kinh phí các chương trình hỗ trợ phân bổ còn chậm, từ đó hạn chế việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm nhiều chương trình nên trong quá trình tuyên truyền vận động, cập nhật, quản lý đối tượng chưa kịp thời. Bên cạnh đó, một bộ phận chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chưa nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Chính vì vậy để công tác dân số đạt được kết quả cao thì cần hơn nữa sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác dân số ở các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số các thôn bản từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét góp phần ổn định quy mô dân số phù hợp, nâng cao chất lượng dân số và làm cho đời sống dân cư ngày càng được cải thiện, phát triển.

 

 

Bài trướcBan chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện: Họp bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014
Bài tiếp theoKết quả công tác trồng rừng năm 2014 của huyện