Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện: Họp bàn công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014

Ngày 24.6, đồng chí Cao Minh Hải – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014 đã chủ trì cuộc họp bàn chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ 2 được tổ chức thành công./.

 

 

Ảnh: Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ 2 năm 2014 họp bàn chuẩn bị cho Đại hội.

 

 

Theo đó các thành viên BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ 2 đã thảo luận thống nhất một số nội dung về việc phân bổ thành phần, cơ cấu đại biểu cho các xã, thị trấn, các cơ quan trong huyện tham dự Đại hội, công tác khen thưởng, công tác chuẩn bị tuyên truyền, khánh tiết và kinh phí tổ chức Đại hội…Dự kiến, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2014. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Bể lần thứ 2 năm 2014 sẽ đánh giá công tác dân tộc trong thời gian qua, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, ghi nhận và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đại hội cũng là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm đánh giá kết quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong 5 năm (2009- 2014).

 

Bài trướcBan chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh: Kiểm tra kết quả việc thực hiện kết luận 61 – KL/TW của Ban bí thư Trung ương và quyết định số 673/ QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ./.
Bài tiếp theoChuyển biến trong công tác dân số ở huyện Ba Bể