Cao Trĩ tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Cao Trĩ là xã được huyện Ba Bể lựa chọn, là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện trong năm 2016. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Trĩ đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đồng thời phát huy nội lực, quyết tâm phấn đấu, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Ảnh: Người dân thôn Kéo Pựt tập trung làm đường giao thông nông thôn


Kéo Pựt là một trong những thôn điển hình của xã Cao Trĩ trong việc hưởng ứng, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nổi bật nhất là việc thực hiện công tác giảm nghèo, trong thôn bà con luôn tích cực lao động, sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả từng bước đem lại cuộc sống ổn định hơn. Bên cạnh đó để thực hiện tốt tiêu chí giao thông nông thôn xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường nội thôn, nội đồng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Là một trong những tham gia hiến đất để xây dựng đường nông thôn mới, Bà Hoàng Thị Lỷ – thôn Kéo Pựt, xã Cao Trĩ chia sẻ: “Được Đảng và Nhà nước giúp đỡ thôn Kéo Pựt xây dựng đường giao thông, gia đình tôi cũng hiến đất nhiều nhưng cũng không quản ngại, các hộ khác nữa cũng hiến đất nhiệt tình hết. Tuy già rồi nhưng tôi và bà con trong thôn vẫn giúp nhau làm đường. Bây giờ có đường đi lại dễ dàng tôi thấy rất là phấn khởi…”

Ông Trần Văn Bạch – Trưởng thôn Kéo Pựt, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể cho biết thêm: “Được Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng đường nông thôn mới cho thôn Kéo Pựt, trong quá trình xây dựng tuyến đường bà con trong thôn nhiệt tình hưởng ứng, đã có 13 hộ tham gia đã hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng đường thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất…”)

 Xác định xây dựng nông thôn mới chính là giải pháp thoát nghèo, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo của Cao Trĩ với các địa phương khác trong huyện nên Đảng uỷ, UBND xã luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát xao, nỗ lực khắc phục những khó khăn để hoàn thành những tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, qua đánh giá, Cao Trĩ có 7/19 tiêu chí đạt NTM, 4 tiêu chí gần đạt và 8 tiêu chí chưa đạt. Ông Lôi Sĩ Điền  – Bí thư đảng ủy xã Cao Trĩ cho biết: Khó khăn lớn nhất đối với địa phương là tỷ lệ lao động trong độ tuổi chưa qua đào tạo còn cao, trong phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn chưa tạo ra được nhiều chuyển biến rõ nét…Để từng bước tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới thì bên cạnh sự đầu tư của Chính phủ, của tỉnh, của huyện và của các tổ chức, cá nhân; thì xã Cao Trĩ sẽ phát huy nội lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu phát triển mà xã đã đề ra, đồng thời tích cực chỉ đạo các hội, đoàn thể tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như mô hình trồng rau Bò Khai tại thôn Bản ngù, mô hình nuôi bò nhốt tại thôn Phiêng Toản…. phối hợp với những cơ quan chức năng tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, mở thêm ngành nghề, dịch vụ để phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành sớm các tiêu chí còn lại của chương trình này tại địa phương. Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở đại phương, ông Lôi Sĩ Điền  – Bí thư đảng ủy xã Cao Trĩ nhấn mạnh thêm: “Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, trong quá thực hiện xã Cao Trĩ đã có nhiều cố gắng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động đến nay Cao Trĩ đã đạt được 7 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí gần đạt và 8 tiêu chí chưa đạt. Trong 8 tiêu chí chưa đạt thì đã được tỉnh và huyện quan tâm và cũng đã xây dựng phương nán để tới đây kịp thời xây dựng để đảm bảo cho Cao Trĩ hoàn thành 19 chỉ tiêu trong năm 2016. Còn lại các tiêu chí mà hiện nay chưa đạt thì cấp ủy, chính quyền địa phương đã có phương án để tiếp tục chỉ đạo. Cái gì thuộc nguồn lực nhiều cần phải có nguồn vốn thì đề nghị UBND huyện và UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng. Còn lại những nội dung mà liên quan đến trách nhiệm của xã thì chúng tôi sẽ có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2016”.

 

Ảnh: Mô hình rau Bò Khai tại thôn Bản Ngù 1 được đầu tư mở rộng


Phát huy trí tuệ tập thể, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để từng bước khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đồng thời phát huy nội lực, chung tay làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Tin rằng với những bước đi, cách làm hiệu quả Cao Trĩ sẽ sớm đạt đủ các tiêu chí, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Ba Bể trong năm 2016 này./.