Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Quý I/2016

Sáng 12/4, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Ba Bể tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2016. Đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp./.

 

         

Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, cho đến thời điểm này, trung bình các tiêu chí mà huyện Ba Bể đã đạt được là 6,93/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Trong đó có 2 xã đạt 9/19 tiêu chí, 6 xã đạt 7-8 tiêu chí và 7 xã đạt 5 – 6 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới…Nhìn chung các địa phương đã có sự chủ động trong việc triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Mặc dù đạt được một số kết quả đáng như vậy, nhưng địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội như đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao, thậm chí là còn bất cập đối với địa phương miền núi; Cùng với đó, tiêu chí về môi trường cũng đang là một trở ngại đối với địa phương hiện nay. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, việc huy động sức dân tại một số địa phương vùng cao cũng còn gặp nhiều khó khăn…

Để chương trình này được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa, đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ cấp lãnh đạo đến mỗi người dân; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị cho nhiệm vụ quan trọng này; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện từng tiêu chí; quan tâm nâng cao đời sống của nhân dân, lựa chọn thứ tự ưu tiên để thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt tập trung nguồn lực để xây dựng xã Cao Trĩ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 này. /.