Các địa phương huyện Ba Bể tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Chào mừng 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017), các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đang tưng bừng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nà Cọ xã Hoàng Trĩ

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngoài ý nghĩa ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam còn là dịp để người dân trong mỗi khu dân cư cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau một năm nỗ lực, cố gắng, bà con cùng gặp gỡ, chia sẻ, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm làng. Nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nên đến nay, huyện Ba Bể đã có 111 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 81,6 % hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, bình quân mỗi xã đạt 8,13 tiêu chí nông thôn mới. Theo kế hoạch, từ ngày 2/11 đến ngày 18/11, 206 thôn bản, tiểu khu trên địa bàn sẽ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.