BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BA BỂ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Từ ngày 01/10/2021, Bảo hiểm xã hội huyện Ba Bể triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐTTg  ngày 01/10/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến 23 đơn vị với 86 người lao động trên địa bàn, số tiền giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động dự kiến hơn 88 triệu đồng.

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được áp dụng hỗ trợ bằng tiền bao gồm:

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ trực tiếp, chia sẻ khó khăn đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giúp người lao động có thêm một khoản thu nhập để ổn định cuộc sống; đơn vị sử dụng lao động có thêm một khoản kinh phí góp phần đảm bảo nguồn lực duy trì, khôi phục sản xuất, kinh doanh duy trì việc làm, tạo thu nhập cho người lao động.

Hà Thị Mây(BHXH huyện Ba Bể)

Bài trướcCác đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Người cao tuổi xã Khang Ninh và thị trấn Chợ rã
Bài tiếp theoHội nông dân huyện Ba Bể Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2021