Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của huyện: Họp bàn lần thứ nhất công tác chuẩn bị cho tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ba Bể giai đoạn 2010 – 2015

Ngày 13/4, Đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn lần thứ nhất các nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ba Bể giai đoạn 2010 – 2015./.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc


Tại cuộc họp, các thành viên BTC hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ba Bể đã họp bàn và thống nhất các quy định về tiêu chuẩn cũng như số lượng các đại biểu sẽ được biểu dương khen thưởng tại hội nghị điển hình tiên tiến của huyện, các tiểu ban  nội dung, tiều ban nhân sự và thi đua khen thưởng và tiều ban hậu cần thống nhất các nội dung chuẩn bị và phân công nhiệm vụ  cụ thể cho từng thành viên BTC, theo đó,  dự kiến ngoài các đại biểu mời, hội nghị điển hình tiên tiến của huyện giai đoạn 2010 – 2015 sẽ tôn vinh, biểu dương khen thưởng 22 tập thể và 42 cá nhân có các thành tích tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2015 được cấp có thầm quyền công nhận, thời gian tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến huyện dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2015.

  Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ba Bể nhằm ghi nhận biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân tại các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang và các địa phương trong toàn huyện trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 đồng thời  tiếp tục đẩy mạnh phong trào góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của huyện đã đề ra.