Đại hội Đảng bộ xã Chu Hương khóa XX nhiệm kỳ 2015 -2020

Trong hai ngày 13/4 và 14/4, Đảng bộ xã Chu Hương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Ba Bể chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số Sở, ngành và lãnh đạo huyện Ba Bể đã đến dự Đại hội./.

 

 Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, Đảng bộ xã Chu Hương đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trên cơ sở cơ cấu kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các chi bộ và người dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó đến nay tổng sản lượng lương thực đạt 3.866 tấn bằng 148% so với Nghị quyết đại hội, bình quân lương thực đạt 610kg/ng/năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%, số hộ nghèo giảm còn 13.9%, giáo dục, y tế được quan tâm chú trọng. Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng thường xuyên, Đảng bộ xã 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Chu Hương khóa XX nhiệm kỳ 2015 -2020


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Chu Hương đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế- xã hội theo hướng CNH-HĐH, xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, chính quyền MTTQ và các đoàn thể vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 11 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 14 đồng chí. thông qua Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới.