Ban đại diện NHCSXH huyện đánh giá công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014

Ngày 14/01, Ban đại diện NHCSXH huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đ/c Hà Sỹ Côn – P.Giám đốc NHCSXH tỉnh, Đ/c Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Theo báo cáo: Đến thời điểm 31/12/2013, tổng nguồn vốn huy động của NHCSXH huyện đạt 175.922 triệu đồng đạt 99,3% kế hoạch. Doanh số cho vay đạt 34.865 triệu đồng với 1.390 lượt hộ vay. Trong đó cho vay hộ nghèo trên 8 tỷ, cho vay giải quyết việc làm trên 1,5 tỷ, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 2 tỷ đồng; hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đạt trên 18 tỷ đồng. Nâng tổng dư nợ lên trên 175.589 triệu đồng với 7.246 hộ vay.

Trong năm,  NHCSXH huyện đã tham mưu với UBND huyện kiện toàn thành viên Ban đại diện huyện; tổ chức thành công hội nghị Tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH; Tiếp tục đấy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức hội được nhận ủy thác, kiểm tra hoạt động của các Tổ vay vốn…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Hà Sỹ Côn – P.Giám đốc NHCSXH tỉnh, và Đ/c Cao Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được trong năm 2013. Để tiếp tục đạt kết quả cao hơn trong năm 2014, 2 đồng chí đề nghị các thành viên Ban đại diện tăng cường công tác kiểm tra giám sát các tổ TK&VV, các tổ chức hội đoàn thể cấp xã để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc;  đối với NHCSXH huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ trong việc giao dịch, thực hiện cho vay các nguồn vốn, phân loại nợ quá hạn để có hướng xử lý theo quy định; Đối với Ban giảm nghèo các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm đến công tác tín dụng, cần năm bắt và có ý kiến chỉ đạo kịp thời những trường hợp quá hạn, bổ sung các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế; các tổ chức hội tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức hội, rà soát, nắm bắt nợ quá hạn, nợ đến hạn, kịp thời giải ngân vốn được phân bổ mới…

 

 

Bài trướcHội LHPN huyện Ba Bể củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Bài tiếp theoBa Bể: Hội thi vở sạch – chữ đẹp bậc tiểu học năm học 2013-2014