Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể với phong trào thi đua quyết thắng

Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Ba Bể luôn được Ban chỉ huy quân sự huyện quan tâm, đẩy mạnh. Tạo động lực cho từng cán bộ, chiến sỹ vươn lên lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

        

 

          Nét nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Ba Bể trong những năm gần đây là sự kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua cũng đã bám sát vào các mục tiêu, trước hết là thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phong trào thi đua quyết thắng là vấn đề mang tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Do vậy, trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và cơ quan quân sự các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện đã được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc với các chủ đề thi đua như: “Đoàn kết, kỷ cuơng, sáng tạo, quyết thắng”; phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường quản lý chấp hành kỉ luật quân đội, pháp luật nhà nước và cải thiện nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ gắn với phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

       

   Ảnh:Lãnh đạo Quân khu 1 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác năm 2016 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể.


Trung tá Sầm Quang Vĩnh – Chính trị viên Phó kiêm Chủ nhiệm chính trị – Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể cho biết:Trong huấn luyện, đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện, làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về vật chất, thao trường bãi tập, học cụ, bài giảng. Với cách làm bài bản, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân nên chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước, quân số tham gia luôn đạt cao. Riêng năm 2016, Ban chỉ huy quân sự huyện đã  tổ chức lực lượng thuờng trực tham gia huấn luyện thường xuyên đạt 100%, tổ chức cho 26/26 đơn vị lực lượng dân quân tự vệ cơ sở và các phân đội trực thuộc huyện huấn luyện đạt 98,9% quân số tham gia với chất lượng đạt từ khá trở lên. Tổ chức  tốt công tác tuyển quân, khám tuyển và phát lệnh gọi nhập ngũ cho 96 thanh niên bàn giao cho đơn vị nhận quân đạt 100% KH. Ban chỉ huy quân sự huyện và các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý nắm chắc tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với làm tốt công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện tập trung nâng cao vai trò và khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

          Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, năm 2016 đơn vị đã xét duyệt và chi trả chế độ cho 85 đối tượng theo quyết định 62/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp nhận 595 hồ sơ theo quyết định 49/2015 của Chính Phủ về chế độ chính sách với dân công hảo tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế và hoàn thiện 186 hồ sơ báo cáo cấp trên theo quy định. Thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trong những dịp lễ tết kịp thời đúng chế độ. Trong xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS huyện đã phối hợp cùng các đơn vị khác trong huyện tổ chức giúp đỡ xã Cao Trĩ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường đạt kết quả tốt, tham gia làm đường nông thôn cùng nhân dân 3 thôn Chu Hương, Mỹ Phương, Bành Trạch,  giúp đỡ các địa phương và nhân dân trong chữa cháy rừng và khắc phục hoả hoạn, thiên tai…Từ những cố gắng đó, năm 2016 đơn vị tiếp tục được cấp trên ghi nhận, khen thưởng đạt đơn vị thi đua quyết thắng. Trong  năm 2017 , với tinh thần thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ an ninh – quốc phòng tại địa phương.

 

Ảnh: Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách năm 2016.


          Có thể thấy, phong trào thi đua quyết thắng của Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã và đang trở thành cao trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.