Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể: Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

 

 

 

 Một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”; chú trọng đột phá đổi mới nâng cao nhận thức, trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; nâng cao trình độ, phương pháp tham mưu tác chiến, đặc biệt là trong công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu sát với đặc điểm tình hình đơn vị và từng đối tượng huấn luyện  bảo đảm quân số từ 98,6% trở lên, phấn đấu 100%  đạt yêu cầu huấn luyện trong đó 75% trở lên khá giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã tập trung chỉ đạo các cấp chuẩn bị soạn thảo giáo án thống nhất về nội dung và hình thức; Hệ thống mô hình học cụ cơ bản được làm mới và đặc biệt năm nay, Ban chỉ huy quân sự huyện Ba Bể đã có sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong huấn luyện về bộ đèn phục vụ cho các bài bắn hỏa lực cối 82, cối 60 có thể áp dụng tốt vào quá trình huấn luyện . Tại buổi lễ, các đơn vị huấn luyện đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “ Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao,  kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng” của năm 2018. 

Bài trướcCông an huyện Ba Bể bắt phương tiện chở gỗ lậu
Bài tiếp theoBa Bể: Tổ chức thành công Lễ Hội Lồng Tồng năm 2018