Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại huyện Ba Bể

Ngày 27/10, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc kiểm tra hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện Ba Bể. Làm việc với đoàn có đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên BCĐ xây dựng chính quyền điện tử huyện và lãnh đạo xã Đồng Phúc./.

Ảnh Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại huyện Ba Bể

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, gắn hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Kết quả ứng dụng đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính. UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến hiện đại hóa hành chính theo đúng quy định; tổ chức kiện toàn BCĐ, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT đảm bảo đầy đủ các nội dung và nhiệm vụ cần thiết. Về thiết bị, đường truyền: Tổng số máy tính cấp cho các CBCCVC các cơ quan, đơn vị cấp huyện đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ máy tính được kết nối mạng Internet cấp huyện đạt 100%, cấp xã 89%; 100% các xã, thị trấn có sử dụng mạng LAN. Trong 9 tháng đầu năm văn bản điện tử được tiếp tục duy trì đạt 100%, trong đó số lượng văn bản gửi bằng điện tử tăng 93%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 65% kế hoạch.

Ảnh đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đưa ra ý kiến, kiến nghị với đoàn công tác

Phát biểu kiến nghị với đoàn làm việc, BCĐ xây dựng chính quyền điện tử huyện đã có một số ý kiến như: Đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị áp dụng chính sách đặc thù cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại huyện; Mở các lớp tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức …

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao công tác xây dựng Chính quyền điện tử của huyện Ba Bể; đoàn cũng đề nghị UBND huyện Ba Bể khẩn trương ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, tiếp tục duy trì tốt việc sử dụng phần mềm để gửi, nhận, xử lý văn bản, theo dõi, thống kê tình hình gửi nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Trước đó đoàn đã đi kiểm tra hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử tại tại xã Phúc Lộc.

 

                                                                                 T/h  Thanh Hữu    

Bài trướcKiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi tại xã Phúc Lộc, Hà Hiệu
Bài tiếp theoHội nghị Triển khai trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh AP1