Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 03/8, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Hội, đoàn thể là thành viên BCĐ và lãnh đạo UBND, công chức văn hóa xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Ba Bể đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách BHXH, BHYT và công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong 6 tháng đầu năm số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 1.951 lao động đạt 96,72% KH BHXH tỉnh giao, giảm 16 lao động so với năm 2022; số người tham gia BHXH  tự nguyện là 1.176 người đạt 69,62% KH UBND huyện giao, đạt 73,68 KH BHXH tỉnh giao, tăng 7 người so với năm 2022; số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 1.360 lao động đạt 80,95%KH BHXH tỉnh giao, giảm 04 lao động so với năm 2022; số người tham gia BHYT trên địa bàn tính đến ngày 30/6 là 49.543 người đạt tỷ lệ bao phủ là 95,98% dân số …..

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; đề ra những giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Cử Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng  BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, đặc biệt là cơ quan BHXH huyện đã chủ động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện cần tiếp tục phối hợp với  BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đối với công tác BHXH, BHYT; đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT là một trong các chỉ tiêu phát triển KT – XH của địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò trong theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các địa phượng thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chủ động nắm bắt tình hình địa bàn được phân công, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện cho Trưởng BCĐ để theo dõi, chỉ đạo thực hiện, đảm bảo cuối năm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao./.

Tác giả: Thùy Châm (Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể)

Bài trướcCTPT Ba Bể ngày 3 tháng 8
Bài tiếp theoDiễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nam Mẫu năm 2023