Bà con nông dân trên địa bàn huyện tập gieo cấy vụ mùa năm 2020

ranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện tích cực xuống đồng gieo cấy vụ Mùa năm 2020 với hy vọng một vụ mùa thắng lợi, bội thu.

Theo kế hoạch năm nay, huyện Ba Bể gieo cấy hơn 2000ha, bà con nông dân tập trung gieo cấy các giống lúa như:  Khang dân, bao thai, hương thơm …  và giống lúa nếp địa phương. Đây là những giống lúa có ưu điểm phù hợp với điều kiện, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương cũng như cho năng xuất và chất lượng tốt. Theo thống kế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, đến nay bà con nhân dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy đạt 55 % kế hoạch và phấn đấu đến 30 tháng 7 sẽ hoàn thành gieo cấy lúa mùa năm 2020.

Ảnh hiện bà con đã gieo cấy được 55% kế hoạch

  Để sản xuất vụ mùa thắng lợi huyện đã chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Trong đó gieo cấy, chăm sóc thực hiện tốt các phương châm bón đúng, bón đủ, cân đối lượng lân, đạm theo nhu cầu của cây trồng và tùy theo chất đất để bón. Cùng với đó tiếp tục chỉ đạo bà con thực hiện tốt các biện pháp các biện pháp tưới tiêu nhằm tạo điều kiện cho cây lúa nhanh phát triển, đẻ nhánh bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm tình hình sau bệnh để hướng dẫn bà con nông dân biện pháp phòng trừ đúng cách, đúng thuốc hiệu quả, góp phần đảo bảo tăng năng suất, sản lượng  cao.

Tác giả:  Thanh Hữu

Bài trướcNHỮNG GƯƠNG PHỤ NỮ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020
Bài tiếp theoBa Bể: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-202