Ba Bể:Giảm 1931 chức danh kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản tổ phố theo Nghị quyết 13/2018 của HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 13 /2018 của HĐND tỉnh, từ 1/1/2019, huyện Ba Bể có 743 cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn bản tiểu khu./.

Thôn Nà Lần xã Bành Trạch huyện Ba Bể triển khai nghiêm túc, dân chủ tinh thần Nghị quyết số 13/2018 của HĐND tỉnh.

Theo nghị quyết số 06/ 2014 – NQ – HĐND tỉnh thì tổng số chức danh kiêm nhiệm ban đầu của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn bản tiểu khu của toàn huyện là 2674 chức danh trong đó cấp xã 2472 chức danh, thôn bản tiểu khu 202 chức danh. Sau khi hợp nhất các chức danh theo Nghị quyết số 13 /2018 – NQ – HĐND tỉnh  thì số chức danh kiêm nhiệm được thu gọn còn 743 trong đó cấp xã 128 chức danh và thôn bản tiểu khu 615 chức danh. Theo Nghị quyết số 13 /2018 HĐND tỉnh chỉ rõ số lượng mỗi xã phường, thị trấn được bố trí không quá 8 người hoạt động không chuyên trách, số lượng mỗi thôn, tổ dân phố, tiểu khu được bố trí không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Hợp nhất các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố là việc làm hết sức cần thiết trong tiến trình xây dựng và phát triển chính quyền cấp cơ sở hiện nay. Qua triển khai thực hiện những ngày đầu cho thấy sau khi hoàn thành việc hợp nhất, những người kiêm thêm nhiệm vụ đã hoạt động ổn định, số lượng người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách giảm, công tác triển khai nhiệm vụ sẽ lồng ghép, kết hợp nhiều nội dung công việc nên thuận lợi hơn. Đồng thời, cán bộ kiêm nhiệm có thêm điều kiện tích lũy kiến thức, nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, mức thu nhập cũng cao hơn cho những người đảm nhiệm chức danh không chuyên trách. Bên cạnh đó, còn giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thuận lợi trong quản lý công việc, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bài trướcCông an Ba Bể tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Bài tiếp theoCông an huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2019